Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony internetowej pracaonline.net funkcjonującej pod domeną http://pracaonline.net

Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny www.pracaonline.netl jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

  1. Administratorem strony jest firma Pracaonline.net Adconnect Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ciołka 12/428 01-402 Warszawa
  2. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
  3. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
  4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
  5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej pracaonline.net , pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony.
  6. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie www.pracuj-online.com
  7. Strona internetowa www.pracaonline.net wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie www.pracuj-online.com nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
  8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
  9. Zarządca strony internetowej pracaonline.net zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.
  10. Administrator strony www.pracaonline.net zbiera adresy email użytkowników ale nie udostępnia ich osobom trzecim