Co to jest VAT OSS i kto mu podlega?

Rozliczenia podatkowe w branży e-commerce nigdy nie należały do najłatwiejszych. Wielu przedsiębiorców podejmuje ryzyko i próbuje samodzielnie zapanować nad księgowością w swojej firmie. Takie działania najczęściej kończą się licznymi problemami i nieprawidłowościami w rozliczeniach z urzędem skarbowym. A zatem jak uniknąć problemów? Zobacz, co to jest VAT OSS i dlaczego warto skorzystać z takiego ułatwienia.

Czym jest i jak działa VAT OSS?

VAT OSS to inaczej VAT One Stop Shop, czyli rozszerzona metoda rozliczeń podatkowych. Wdrożenie tej procedury w życie i przystąpienie do programu umożliwia prowadzenie uproszczonej księgowości związanej z podatkiem VAT. Jeśli działasz jako przedsiębiorca handlujący towarami i usługami cyfrowymi online – możesz przystąpić do tej procedury i zyskać szereg korzyści.

VAT OSS jest dokładnie zastępcą dawnej metody rozliczeń VAT-MOSS. Takie ułatwienie ma zastosowanie szczególnie wobec wysyłkowej sprzedaży towarów do innych krajów Unii Europejskiej w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego. 

Już od 1 lipca 2021 roku zmieniono limity sprzedaży wysyłkowej na terenie UE do 10 000 Euro. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorcy są zobligowani do rejestracji VAT i jego odprowadzenia do urzędu skarbowego. Więcej o uproszczeniach wynikających oraz dokładnie co to jest VAT OSS przeczytasz na stronie: https://taxology.co/pl/co-to-jest-vat-oss/.

Kto może skorzystać z prostszych rozliczeń VAT OSS?

W praktyce prawie każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT-u może skorzystać z procedury VAT OSS. Unijne uproszczenia są dostępne dla Ciebie, jeśli:

  • realizujesz sprzedaż wewnątrzwspólnotową towarów na odległość,
  • świadczysz usługi cyfrowe na rzecz osób prywatnych, które obowiązuje opodatkowanie na terenie innego kraju w Unii Europejskiej.

Te zasady mówią, że w praktyce VAT OSS znajduje zastosowanie dla transakcji internetowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, czyli wszystkie działania, które były objęte dawną procedurą VAT MOSS.

Uczestnictwo w programie VAT OSS nie jest obowiązkowe, ale warto pomyśleć o skorzystaniu z takiego udogodnienia. W ten sposób redukujemy ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach podatkowych i szybciej odprowadzamy należne składki do urzędu.

Jak i kiedy skorzystać z VAT OSS?

Na ten moment z procedury VAT OSS można skorzystać dopiero po złożeniu deklaracji w kraju prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek musi otrzymać urząd skarbowy, a formularz wymagany do zgłoszenia jest oznaczony jako VAT VIU-R. Warto dodać, że kompletną deklarację można złożyć osobiście w urzędzie albo przez internet z pomocą systemu e-Deklaracji rządowych.

Do programu VAT OSS możemy przystępować dopiero od początku kwartału następującego po tym, kiedy podatnik poinformował urząd o zamiarze korzystania z uproszczenia. Ważne jest też to, że procedury OSS nie zwalniają przedsiębiorców z obowiązku stosowania właściwych stawek podatku VAT odpowiadających regulacjom prawnym w danych państwach członkowskich, w których odbywa się handel towarami i usługami cyfrowymi.

Co zawiera deklaracja procedury VAT OSS?

Prawidłowo uzupełniona deklaracja VAT OSS Powinna zawierać szereg kluczowych informacji z punktu widzenia rozliczeń podatkowych. Dokument składamy zawsze do ostatniego dnia miesiąca po kwartale rozliczeniowym. Najważniejsze dane zawarte w dokumencie to:

  • zastosowane stawki VAT dla konkretnych transakcji,
  • państwa członkowskie, w których zawierane były operacje handlowe,
  • kwota wyliczonego podatku VAT,
  • podstawa opodatkowania dla danej stawki z osobna.

Korzystając z procedury VAT OSS przelewamy zbiorczy podatek VAT na konto jednego urzędu skarbowego, gdzie została złożona deklaracja. Następnie urząd zajmuje się rozdzieleniem kwot podatku na konkretne państwa członkowskie, gdzie powinny zostać odprowadzone składki. To spore ułatwienie, które pozwala uniknąć wielu błędów w rozliczeniach księgowych firmy.